Jesteś na stronie, na której należy podać dane do dokumentacji konkursowej. Będąc tutaj i przesyłając dane rozumiemy, że zapoznałaś się z dokumentacją i ją akceptujesz.

dane do umowy – NASTOLATKI – edycja 2024

Dane niezbędne do przygotowania dokumentacji do podpisania elektronicznie

Jeśli wypełniasz ten formularz to rozumiemy, że zapoznałaś się z wraz z opiekunem prawnym z dokumentacją  dot. udziału w konkursie. Poniżej znajdują się niezbędne dane jakie są konieczne do jej przygotowania.

Uzupełnij dokładnie, bez błędów. Sprawdź przed wysłaniem czy napewno prawidłowo wypełniłaś dane. Opiekun prawny również sprawdza poprawność danych.


Dane uczestniczki konkursu

W tej części podajemy dane uczestniczki konkursu.


OŚWIADCZENIE KANDYDATKI i OPIEKUNA PRAWNEGO

Oświadczam z pełną świadomością, że zapoznałam się z dokumentacją (wraz z opiekunem prawnym) jaka obowiązuje w konkursie oraz świadomie i z pełną odpowiedzialnością przesyłam swoje dane oraz opiekuna prawnego do sporządzenia dokumentacji dot. udziału w konkursie, a w momencie jej otrzymania oświadczam że ją podpiszę w terminie 24h od dostarczenia na wskazanego przeze mnie maila mojego i opiekuna prawnego.


UWAGA

Jeśli nie zapoznałaś się z dokumentacja, to wróć na pierwszą stronę i zrób to zanim prześlesz swoje dane!


Dane korespondencyjne uczestniczki

W tej części podajemy dane uczestniczki konkursu.


Dane opiekuna prawnego

W tej części podajemy dane opiekuna prawnego uczestniczki konkursu.


Dane korespondencyjne opiekuna prawnego

W tej części podajemy dane opiekuna prawnego uczestniczki konkursu.


WAŻNE INFORMACJE

Na podstawie powyższych danych zostanie wygenerowana dokumentacja dot. udziału w konkursie. Otrzyma ją uczestniczka oraz opiekun prawny w wersji elektronicznej do podpisania z aplikacji AUTENTI na adresy mailowe, które zostały podane.