strona dostępna wyłącznie dla zakwalifikowanych kandydatek do konkursu

Pragniemy poinformować Ciebie, że zostałaś zakwalifikowana do konkursu! GRATULUJEMY!

UWAGA – NIE POBIERASZ, NIE DRUKUJESZ, NIE WYPEŁNIASZ RĘCZNIE I NIE SKANUJESZ TYCH DOKUMENTÓW! 

CO NALEŻY ZROBIĆ?
1. Zapoznaj się z dokumentacją na stronie www – NIE POBIERAJ, NIE DRUKUJ, NIE SKANUJ
2. Jeśli ją akceptujesz to na stronie (PONIŻEJ LINKÓW Z DOKUMENTAMI) zajdziesz formularz który należy wypełnić danymi do umowy które są niezbędne do przygotowania elektronicznej dokumentacji. 
3. Jeśli nie akceptujesz dokumentacji i rezygnujesz – poinformuj nas. 

Po przesłaniu formularza w terminie 24h przygotujemy umowę do podpisania elektronicznie przez platformę AUTENTI.

Dane niezbędne do przygotowania dokumentacji do podpisania

Jeśli wypełniasz ten formularz to rozumiemy, że zapoznałaś się z dokumentacją dot. udziału w konkursie. Poniżej znajdują się niezbędne dane jakie są konieczne do jej przygotowania.

Uzupełnij dokładnie, bez błędów. Sprawdź przed wysłaniem czy napewno prawidłowo wypełniłaś dane.


DANE UCZESTNICZKI

W tej części podajemy dane uczestniczki konkursu.


DANE OPIEKUNA PRAWNEGO

W tej części podajemy dane opiekuna prawnego uczestniczki konkursu.


WAŻNE INFORMACJE

Na podstawie powyższych danych zostanie wygenerowana dokumentacja dot. udziału w konkursie. Otrzymasz ją w wersji elektronicznej do podpisania.